Funn av eksplosiver i Stavanger – detonert på et jorde