Fredagens snittpris per kWh er 3,3 øre høyere enn torsdag og 42,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele mai endte på 55,1 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen fredag på 74,9 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 19,8 øre høyere enn torsdag og 59,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 85,09 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 42,5 øre per kWh mellom klokken 15 og 16 og er den laveste i landet.