Russland trakk seg før de ble kastet ut av FNs turismeorgan

foto