Valget i Frankrike: Litt lavere deltakelse enn i 2017

foto