Det opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Det dreier seg om koronapillen Paxlovid, som WHO i slutten av april besluttet å «sterkt anbefale».

Norge er en del av en felles europeisk innkjøpsordning og har i første omgang bestilt 50.000 behandlinger med koronapillen. I vinter kom beskjeden om en bestilling på 41.000, men nå er det besluttet å øke antallet.

– Dette er en behandling som er tenkt brukt tidlig i forløpet, innen fem dager etter at man får symptomer hvis man har risiko for å utvikle alvorlig sykdom. I praksis vil dette dreie seg om eldre mennesker med flere underliggende sykdommer, eller personer med redusert immunforsvar, sier Nakstad.

Koronapillen vil derfor ikke tilbys personer som vanligvis ikke blir alvorlig syke, legger han til. Han håper behandlingen vil redusere antallet sykehusinnleggelser.

– Vi tror at den vil kunne redusere antallet innleggelser med alvorlig sykdom hos spesielt utsatte pasienter, dersom den blir tatt tidlig nok, sier Nakstad.