Josef Fritzl kan være et skritt nærmere løslatelse