Nygård anklages for å holde tilbake informasjon om Follobanen

foto