Kypros og Israel lover å bli raskt enige om gassfelt