Flere hundre migranter kan ha omkommet i forlis utenfor Hellas

foto