Oslo universitetssykehus er i rød beredskap i forbindelse med hendelsen på Bjerke