Bolsonaro i retten – kan bli utestengt fra politikken

foto