Faktisk.no: Nei, det stemmer ikke at 97 prosent av tungtransporten sklir forbi grensekontroll