Støre om Høyres strømpolitikk: Under en stein i åtte år

foto