Odin-saken: Foreldrene vurderer å påklage vedtaket etter henleggelsen