Alle på kjøpesenteret i Melhus permitteres etter kranvelten

foto