– I hele den rike operahistorien finnes det ikke mange verk som handler om det å bli gammel

foto