Buss har kjørt ut av veien i Ringerike – fare for at den velter