Utvalg: Kraftkommuner bør dele på inntektene

foto