Forskere mener FHI kunne ha forsket på smitteverntiltakene likevel