Ukraina og Russland hevder å påføre hverandre store tap

foto