Knivdrapene i Canada: Politiet har sendt nødalarm – mulig observasjon av mistenkt