WHO har fortsatt ikke nok informasjon fra Kina til å vurdere risikoen