Stabil ledighet, men krympende reallønn i Storbritannia