Nytt journalsystem fører til store utfordringer for St. Olavs hospital

foto