Over 2300 skadesaker etter ekstremværet Hans og styrtregn

foto