Tolv av de evakuerte babyene fra Gaza er fløyet til Kairo