Regjeringen forsterker satsingen på energieffektivisering gjennom Enova

foto