PST ber om lettere tilgang til informasjon fra helsevesenet

foto