Stor nedgang i bruk av Snapchat, Instagram og Tiktok blant 9-11-åringer

foto