Tingretten avviser NNPF-sak – mener statsadvokat var inhabil