Russlands nasjonalforsamling vedtar å sette atomavtale på pause

foto