Sentralbanksjefen: De fleste husholdningene har økonomi til å håndtere økte utgifter

foto