Asylsøkere i mottak får 68 kroner dagen – nå vil SV doble støtten

foto