Jorodd Asphjell blir president i Nordisk råd

foto