Eldre mann døde etter ras fra hyttetak i Innlandet