Sivilforsvaret tester varslingsanleggene onsdag

foto