– Flyktningsituasjonen blir mer krevende i 2023

foto