Forsker: Aktiv regulering av kraftproduksjonen kan redusere flomskader

foto