NVE gir tillatelse til utvidelse av demonstrasjonsanlegg for havvind

foto