PST med trusselvurdering av pride-arrangementer: Mulig med forsøk på terrorhandlinger