Russland skal teste romrakett – fragmenter kan falle i Barentshavet