Stortingsflertallet sa nei til å begrense strømeksporten

foto