Sol Heilo har gitt sitt preg til «Røvernes letevise»

foto