Når politikken svikter

Politikerne, både nasjonalt og i fylket, bør derfor kjenne sin besøkelsestid, og gi et tilbud som passer behovene. Man kan ikke fortsette å viderefører en åpenbar politisk svikt.

Fredrik Kampevoll, journalist

Stetind. (Foto: Øystein Rysst )  Foto: Øystein Rysst

sideblikk

FYLKESTINGET skal behandle nye anbudsrammer for samferdsel i Troms i oktober, og det ser mørkt ut for styrka fergesamband. De politiske signalene fra fylkestingspolitikerne er vanskelige å tolke som positive. Grunnen er enkelt: Pengene strekker ikke til.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet!

DET ER vanskelig å klandre fylkespolitikerne. Veiene er elendige, og hos den videregående skolen er det lite å hente. Midler til å styrke fergene må tas fra andre områder. Uansett hva de gjør er det mange som taper. På toppen av det hele går det mot svekka statlige overføringene til Troms fylkeskommune i åra som kommer.

STORTINGET og regjeringa må trå inn. Enten må overføringsnøklene for fergedrift styrkes, ellers må staten selv ta ansvaret for fergeforbindelsene. Statens viktigste oppgave i økonomien er å unngå markedssvikt. En markedssvikt er når markedet i seg selv ikke gir det beste utfallet for samfunnet. Fergesambandene på Senja er et prakteksempel på politisk svikt, en situasjon hvor de ikke klarer å korrigere for en markedssvikt. Det mest lønnsomme for hele samfunnet er velfungerende fergesamband, selv om sambandet i seg selv går i minus.

ET FUNGERENDE fergesamband vil styrke turismen og næringslivet på Senja og områdene rundt. Dette gir både jobber og skattekroner til staten. Fra myndighetenes side er det attpåtil lagt opp til en stor turistsatsing i området. Man kan også høste en fin miljøgevinst, ved at spare en del av trafikken rundt fastlandet, som går til og fra Tromsø fra Senja. I tillegg er passasjergrunnlaget stort nok til at billettinntektene gjør opp for noen av kostandene for større ferger. Dagens håpløse situasjon gir ingen mening å videreføre.

RETNINGSLINJENE for anbudene til kollektivtransporten i Troms er det viktigste som skal behandles i fylkestinget i høst. Dette avgjør hvilket tilbud vi får på buss, båt og ferger de kommende åra. Saka skal behandles i fylkestinget 18. oktober. 12 dager før legges statsbudsjettet fram. Vi får alle stille opp på fergekaiene å be være våre stille bønder.

DERSOM det blir lagt inn penger fra staten senere til fergene senere, kan det være for seint. Anbudet er da sendt ut, og selskapene har gitt sine tilbud på sambandene. Får man mer å rutte for av staten senere, betyr det ikke nødvendigvis i bedre fergetilbud. Grunnen er at det knapt nok finnes tilgjengelig fergemateriell langs kysten. Torghatten Nord har nylig uttalt at de ønsker lange og forutsigbare fergekontrakter, før de eventuelt kan investere i nye ferger.

POLITIKERNE, både nasjonalt og i fylket, bør derfor kjenne sin besøkelsestid, og gi et tilbud som passer behovene. Man kan ikke fortsette å viderefører en åpenbar politisk svikt.

Utforsk tema:

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel.

Varsle om upassende innlegg her.

sideblikk