De myke trafikantene

Men når man triller barnevogn i kjørebanen langs en sterkt trafikkert by-vei farer det en tanke forbi: Er ikke dette egentlig Barnebyen? Og da burde vel de aller minste tas litt bedre vare på i trafikken? Hæ? Look to Alta!

Trond Sandnes, digitalredaktør i Folkebladet

MYK BY Finnsnes har litt å ta igjen på Alta når det kommer til myke trafikanter.   Foto: Trond Sandnes

sideblikk

ALTA FIKK i 2009 status som «Sykkelbyen». Jeg har av etterhvert «familiære årsaker» frekventert denne byen en del. En by som på mange måter kan sammenlignes med byen i Midt-Troms, Finnsnes. Men på i alle fall én måte kan vi ikke sammenligne de to byene: Det trafikale. For i Alta er de myke trafikantene så absolutt tatt vare på.

TIDLIGERE har jeg sittet bak rattet når jeg har fartet gjennom både Alta og Finnsnes. Tanken har ikke slått meg at Alta er noen «hestehoder» foran Finnsnes på trafikkutvikling for de såkalt myke trafikantene. Ikke før jeg selv nå av og til er en slags myk trafikant, som fra tid til annen labber rundt med ei barnevogn foran. Og ikke før jeg nå nylig var i den nevnte «Sykkelbyen» i Finnmark, og hadde som oppgave å få den lille til å sove.

SELV INNE i boligfeltene — gamle som nye — har man tatt høyde for at noen skal ferdes på sykkel eller til fots. Her er det kilometer på kilometer med gang- og sykkelstier. Inne i flere av boligområdene i Alta har man til og med gang- og sykkelsti på begge sider av veiene. Man har flere steder delt opp gangfelt eller gang- og sykkelvel i to — et felt for gående og ett for syklende. Og de som er «verst» stilt i Alta, har i alle fall et fortau å holde seg trygt unna bilene med.

HVORDAN står det så til i byen i Midt-Troms? Joda, det finnes nå ett og annet fortau. Gang- og sykkelvei, også, for såvidt. Men som en etterhvert erfaren barnevogntriller, ser man også manglene. Midt i sentrum av Finnsnes finnes for eksempel Ringveien. Her går man så tett på den motoriserte trafikken at man føler at bussene og vogntogene skitner til jakken og skraper opp barnevogna. Og hvordan i all verden har man klart å få til sammenhengende gang- og sykkelvei/fortau helt fra Vika ved Silsand på Senja — og (trolig) snart fra Islandsbotn — og helt opp til Fagerfjell i Målselv kommune, mens det fortsatt finnes 200 meter på senjasiden av Gisundbrua som mangler sikkerhet for fotgjengere og syklister?

HER SNAKKER vi om et punkt som garantert er Senjas mest trafikkerte, både av biler, tungtrafikk og altså myke trafikanter. Og det er sjelden man hører noen offentlig tar til orde for å kreve at det blir gjort noe med dette. Ellers har vi boligfelt på boligfelt — både på Silsand og Finnsnes — som ikke har så mye som en meter med adskillelse mellom motorvogner og gående.

AT FINNSNES skal bli sykkelby skjer nok aldri. Ei heller kvalifiserer byen i Midt-Troms til å bli fotgjengernes by med det første. Men når man triller barnevogn i kjørebanen langs en sterkt trafikkert by-vei farer det en tanke forbi: Er ikke dette egentlig Barnebyen? Og da burde vel de aller minste tas litt bedre vare på i trafikken? Hæ? Look to Alta!

Utforsk tema:

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel.

Varsle om upassende innlegg her.

sideblikk