Pasientens helsevesen

Vi vil skape pasientenes helsevesen. Fritt behandlingsvalg vil føre til et mer rettferdig og likeverdig samfunn og helsevesen. For pasientene er dette på høy tid.

Håvard Kyvik Gulliksen, gruppeleder, Høyres fylkestingsgruppe

Håvard Kyvik Gulliksen, gruppeleder Troms Høyre i Troms fylkesting.  Foto: Martin H. Johannessen, Høyre

debatt

GOD OG RASK helsebehandling skal ikke være avhengig av størrelsen på folks lommebok. Vi har hatt et klasseskille i norsk helsebehandling: De som har råd til det, har kunnet kjøpe seg forbi helsekøene. De fleste andre av oss har vært nødt til å vente lenge før vi har fått den nødvendige behandlingen. Det er ingen grunn til at det skal være slik, når det samtidig er ledig kapasitet i private sykehus. Når regjeringen innfører fritt behandlingsvalg settes mennesket foran systemet, forskjellene utviskes og vi skaper pasientenes helsevesen.

MANGE AV DE svakeste i vårt samfunn har lenge vært blant dem som har hatt vanskeligst for å få rask og god behandling når det har røynet på. Under rødgrønt styre opplevde mange rusavhengige at veien frem til behandling var kronglete, uoversiktlig og treg. Gode behandlingsinstitusjoner ble ikke tatt i bruk og ventelistene økte. Når vi starter innføringen av fritt behandlingsvalg med å tilby dette til rusavhengige og innenfor psykisk helsevern, så er det for fordi nettopp disse gruppene er særlig sårbare for lange helsekøer og for å styrke disses pasientrettigheter.

FRITT BEHANDLINGSVALG er ikke en videreføring av dagens system. Den utfordrer dagens system. Det er en reform som skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre. Vi mener at mennesker som har behov for hjelp, enten det er for sin rusavhengighet, sin depresjon eller for sin kreftsykdom, bør ha klare rettigheter som gir dem trygghet i at de får den hjelpen de trenger når situasjonen virker håpløs og ventetiden virker altfor lang.

ALLE PASIENTER skal ha rett til å velge hvilket sykehus de skal få behandling. Arbeiderpartiet trenerte denne kampen i mange år. I 1999 ble det endelig politisk flertall for lovfestelse av rett til fritt sykehusvalg. Vi ønsket likevel å gå lenger: Pasienter bør ha lovfestet rett til en individuelt fastsatt og medisinsk begrunnet fristfor når den nødvendige helsehjelpen senest skal igangsettes. Arbeiderpartiet mente at dette ikke var så viktig at det måtte lovfestes. Det måtte et borgerlig flertall til for å få innført denne rettigheten i 2003.

I 2015 VINNER pasienten igjen når vi innfører fritt behandlingsvalg. Vi har i mange år kjempet for at pasienter skal få lov til å velge det tilbudet som har kortest ventetid, enten dette er ved et offentlig sykehus eller hos en privat leverandør. Også denne gang kjemper venstresiden mot en reform som gir pasientene større makt, slik vi har sett så mange ganger før. Under den rødgrønne regjeringen vokste det frem en todelt helsetjeneste, der de med god økonomi eller en raus arbeidsgiver kjøpte seg behandling i det private, mens ventetidene for andre vokste. Høyre vil ikke ha et slikt system.

HØYRE VIL sette pasientene og ikke systemene i sentrum. Vi vil skape pasientenes helsevesen. Fritt behandlingsvalg vil føre til et mer rettferdig og likeverdig samfunn og helsevesen. For pasientene er dette på høy tid.