Kompetansen ved Sifjord sykehjem i Senja kommune

URETTFERDIG: – Vi mener det er fryktelig urettferdig og direkte feil at kommunenes ledelse bruker mangel på kompetanse i distriktene når det snakkes om nedleggelse av sykehjem, skriver Heidi Olsen Almestad og Anja Erlandsen.  Foto: Gorm Kallestad / NTB (illustrasjonsfoto)

debatt

Det har vært mange kommentarer fra administrasjonen i Senja kommune om kompetansen ved sykehjemmene i distriktene. Derfor har vi lyst til å opplyse om kompetansen vi som arbeidertakere ved Sifjord sykehjem innehar.

Vi føler oss litt snakket ned, og føler at vår kompetanse blir sett på som mindre verdifull enn kompetansen for de som arbeider på sykehjem for eksempel på Finnsnes. Vår kompetanse er vel så betydningsfull siden vi har lengre avstand til for eksempel legevakt og sykehus. I mange tilfeller er vi ofte den eneste sykepleiefaglige kompetansen tilgjengelig ved for eksempel vegstengninger, uvær og lignende.


Rådmannens forslag: Disse sykehjemmene vil han beholde

Rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen, foreslår at sykehjemmene i Skaland, Sifjord, Stonglandet og Gryllefjord omhjemles til omsorgsboliger. Finnsnes sykehjem og Rossfjord sykehjem vil han beholde.


Vår kompetanse på Sifjord sykehjem er: Fire sykepleiere, hvorav to har videreutdanning i kardiologi og geriatri. En av sykepleierne har videreutdanning i ledelse. I tillegg har vi en vernepleier, og en ergoterapeut med videreutdanning i aktivitet og deltakelse for eldre. Dersom brukere i hjemmetjeneste eller beboere på sykehjemmet skulle trenge antibiotika eller intravenøs behandling, så har de full mulighet til å få uført denne behandlingen, da vi innehar denne kompetansen og har hatt den i alle år.

Ellers har vi åtte helsefagarbeidere/hjelpepleiere, hvorav to har videreutdanning i eldreomsorg. Flere har kurs i demens og psykisk utviklingshemming. Tre arbeidstakere er i ferd med å ta eksamen som helsefagarbeidere. To av de ansatte er fagarbeidere i barnehage og ungdomsarbeid. Alle ansatte har medisinkurs.

Ei sykepleierstilling har stått vakant i over ett år, og er først utlyst ganske nylig. Vi har fått opplyst at det er søkere med sykepleiefaglig kompetanse til denne stillingen.Vi vil også påpeke at ved Sifjord sykehjem er vi en stabil stab av ansatte. De fast ansatte har i gjennomsnitt 17 års praksis fra sykehjemmet. Vi mener det er fryktelig urettferdig og direkte feil at kommunenes ledelse bruker mangel på kompetanse i distriktene når det snakkes om nedleggelse av sykehjem.

Hos oss er alle rom fulle, og har vært det i alle år. Vi mener vi er et sykehjem med veldig god kompetanse, og prøver hele tiden å gjøre det aller beste for brukerne ut fra de ressursene kommunen tildeler oss. Sykehjemmet har alltid hatt et godt renomme, og vi vil fortsatt arbeide sterk for å opprettholde dette renommèet.