Til ordfører med flere i Senja kommunestyre

OPPFORDRING: Jan Skogheim fra Sørreisa oppfordrer senjaordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) (bildet) til å lese KS sin ”Håndbok for ordførere”.   Foto: Stein Wilhelmsen

debatt

Jeg, og mange med meg, er kritisk til den makten, eller maktmisbruket, du i kraft av å være ordfører utøver. En makt du slett ikke har, men som dessverre flertallet i kommunestyret lar deg utøve. Uten at de tar til motmæle! Og der ligger kanskje noe av svaret på hvorfor klimaet i Senja kommunestyre og for så vidt resten av kommunen er giftig til tider — det er for få som sier noe!

Det til tross for at Senja kommunestyre består av mange svært erfarne (i hovedsak mannlige) politikere. Som både burde kunne reglementet og vurdere hva som er god folkeskikk. De, om ingen andre, burde i alle fall kunne rettlede deg. Om det skyldes manglende ryggrad, egne interesser eller nedlatende syn på nye (og særlig kvinnelige kollegaer) skal jeg ikke dvele med. Men sine tanker gjør en jo seg.Når en leser dine og flere andres uttalelser i Folkebladet 11. november 2021. kan en bli skremt. At kritikk utenfra, stor saksmengde og ordførers «plikter» skal trumfe reglement, alminnelig folkeskikk og respekt for andre, er i beste fall bare tull. Og når du i tillegg ikke vil beklage din oppførsel overfor Gunn Knörr fra SV, er begeret fullt.

Nå skal ikke jeg dvele mer med din handlemåte, men heller komme med en oppfordring til alle i Senja kommunestyre. Kommunenes Sentralforbund (KS) har utarbeidet en egen håndbok for ordførere. Ja, den heter faktisk «Håndbok for ordførere». Bakgrunnen for at de har gjort dette er at det har vist seg å være et behov.


Situasjonen i Senja kommunestyre:

– Langt over grensen for hva som skal tolereres

Det har stormet rundt Senja-ordførerens avbrytelser av Gunn Knörr (SV) på talerstolen i kommunestyret. Mye tyder nå på at «klima» i kommunestyret kommer på dagsorden. – Jeg har aldri opplevd så mange demotiverte politikere som nå, sier Senjalistas Elisabeth Rognli.


Det har nemlig, ikke uten grunn, blitt et stort fokus på etikk i kommunesektoren. De har sett at en høy etisk standard i kommunal virksomhet legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne og et godt omdømme. Og som den fremste av de folkevalgte i kommunen må ordfører ved sin måte å være på, være et eksempel for andre. Igjen — jeg oppfordrer deg, Eliseussen, til å lese denne fra perm til perm. Og skulle denne ikke sette igang de nødvendige refleksjoner hos deg, kan du også besøke nettsiden www.ks.no/etikkportalen.

Til slutt, ordfører Eliseussen med flere, dere er faktisk tillitsvalgt for alle innbyggerne i Senja kommune. Dere er faktisk tillitsvalgt for alle i kommunestyret. Uansett hvilken politisk tilhørighet de eller dere har. Har du/dere glemt dette?


– Gjentatte avbrytelser er en form for hersketeknikk

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener at det var helt unødvendig av Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen å avbryte SVs representant i kommunestyresalen.