Senterpartiet har doblet kostnadene for løypeavgift

Nå skal skuterkjørerne ta utgiftene

LØYPEBUDSJETT: Bardu Høyre sin forståelse har vært at inntekter og drift av skuterløypene skulle gå i null, altså etter selvkostprinsippet.   Foto: Silje Nilsen, Vesteraalens Avis

debatt

Det er en kjent sak at økonomien til Bardu kommune er under press. Senterpartiet i Bardu har nå bestemt at snøskuterkjørere skal være med på å betale noe av driftsutgiftene til kommunen. Dette skal gjennomføres ved å øke kostnadene for brukere av skuterløypene på Altevatnet.

Intensjonen med betalingen av skuterkort på Altevatnet da den ble innført, var at skuterkjørere skulle bidra til å dekke kostnadene for drift av løypa. Det er et rimelig utgangspunkt. De som drifter løypene gjør en formidabel jobb og bidrar til økt sikkerhet for alle som ferdes langs skuterløypa.

I høst informerte ordføreren om at driften av skuterløypene er på cirka 49.000 kroner årlig. Men, inntektene fra løypeavgiften sist sesong var på 255.000 kroner. Dette var ny informasjon, da Høyre sin forståelse har vært at inntekter og drift av løypene skulle gå i null, altså etter selvkostprinsippet.

Nå har Senterpartiet økt løypeavgiften - ikke fordi driftskostnadene på løypenettet øker, men for å kunne bruke overskuddet på andre utgifter i kommunen. Høyre synes det er urimelig at snøskuterkjørere skal være en inntektskilde for å dekke andre deler av kommunes utgifter.

Høyre fremmet derfor et forslag om at løypebetaling for snøskutere skal være etter selvkostprinsippet, og at kommunen ikke skal tjene penger på skuterkjørerne på Altevatnet. Det er Senterpartiet ikke enige i, og har i stedet doblet kostnadene for løypeavgiften.

Selges det like mange skuterkort som sist sesong vil kommunen håve inn over en halv million kroner fra skuterkjørerne. Dette er urimelig, unødvendig og uforståelig.