Bekymringsfull brannberedskap i Senja kommune

FINNSNES BRANNSTASJON: – Alle ansatte i Senja brann og redning gjør sitt beste med det de har hver eneste gang alarmen går, skriver Joakim Jensen.  Foto: Carina Hansen

debatt

Jeg registrerer et voksende engasjement for brannberedskapen i Senja kommune. Det er gledelig, og på høy tid! Jeg ser også at det er en del interessante tolkninger av forskriftskravene, samt av hva som kan kalles for god nok beredskap.

For å ha det på det rene, ved befolkningstall over 20000 er det altså krav til døgnkasernering, ikke dagkasernering, som har blitt hevdet. Det er selvsagt heller ingen krav til at dette antallet må være oppfylt for at en kommune kan velge å døgnkasernere.

Det forundrer meg at det kan se ut som at det er i ferd med å etablere seg en konsensus om at dagkasernering vil løse alle problemene til Finnsnes brannstasjon. Om man kaller hver time i året hvor det er fare for at brann og redning overstiger kravet til 10 minutts innsatstid for et problem, har vi altså p.t. 8760 problemer. Ved dagkasernert sentrumsstasjon reduserer vi det antallet med 1950, ned til 6810. Det må man jo kunne kalle dårlig måloppnåelse.Den eneste løsningen som sikrer (så langt som praktisk mulig) god og rask beredskap hele døgnet, hele året, er døgnkasernering. Dette har våre naboer i Tromsø, Harstad, Målselv og Narvik tatt konsekvensen av, og alle de har i dag døgnbemannet brannstasjon.

Jeg kan ikke skjønne at Senja kommune ikke unner sine innbyggere samme tryggheten. Med en døgnkasernert sentrumsstasjon vil også beredskapen i distriktene styrkes, med bedre støtte fra profesjonelle konstabler under større hendelser.

Til de som tror at 10 minutts-kravet til innsatstid bare er et problem på dagtid, her er et lite utvalg hendelser utenom arbeidstid hvor tiden er oversteget, hentet fra 110-sentralens logg:

Akutt bistand 12.11.2021 kl. 00:34: 12 min responstid

Akutt bistand 06.11.2021 kl. 01:24: 13 min responstid

Brann stor 09.10.2021 (helg) kl. 10:49: 18 min responstid

Trafikkulykke 26.06.2021 kl. 18:16: 11 min responstid

Her er responstid oppgitt, altså tiden fra alarmen går til brannvesenet rykker ut fra stasjonen. Kravet til innsatstid er tiden fra alarmen går til brannvesenet er i arbeid på skadestedet. Altså må du legge på tiden brannvesenet bruker fra stasjonen til skadestedet.

Og til slutt, om man legger maset om forskrifter og slikt til side. Kvalitetsforskjellen i beredskap fra døgnkasernering til dagkasernering/hjemmevakt er som dag og natt. De første minuttene av en innsats er alltid de viktigste, det være seg på brann, bilulykker, drukning, forurensing, etc.


Var på stedet omtrent 20 minutter etter alarmen gikk: – Mye kunne skjedd på den tiden

Da det brøt ut brann i Elkjøp sine lokaler på Finnsnes fredag var ansatte fra nabobedriften Teknisk Bureau snarrådige. De knuste ruta til Elkjøp og fikk slukket brannen før brannvesenet kom til stedet om lag 20 minutter senere.


Om man kan være sikker på at profesjonelle brannkonstabler er på tur til skadestedet i løpet av 1-2 minutter, øker sjansene for å berge liv og store verdier betraktelig, kontra dagkasernering/hjemmevakt. Døgnkasernering har i så måte en samfunnsøkonomisk gevinst som til dels kan veie opp for den merkostnaden på drift som det medfører.

Alle ansatte i Senja brann og redning gjør sitt beste med det de har hver eneste gang alarmen går. Det har resultert i noen solskinnshistorier, og dessverre noen trasige. De trasige blir ekstra tunge de gangene vi vet at om vi bare hadde vært der 5-10min tidligere, kunne utfallet vært et annet.